Hur man redigerar PDF-egenskaper i C#

Den här artikeln går igenom hur du redigerar PDF egenskaper i C#. Den har IDE-inställningarna, en lista över steg som ska följas för att utveckla applikationen och en körbar exempelkod för att redigera metadata för PDF i C#. Du får lära dig om olika egenskaper som kan redigeras och andra möjliga operationer med metadata.

Steg för att ändra PDF-metadata i C#

  1. Ställ in IDE att använda Aspose.PDF for .NET för att redigera metadata
  2. Ladda mål-PDF-filen med metadata med hjälp av objektet Document
  3. Hämta PDF-metadata med DocumentInfo-objektet
  4. Uppdatera metadata enligt kraven
  5. Spara den resulterande PDF-filen med uppdaterad metadata

Dessa steg beskriver processen för att ändra PDF-egenskaper i C#. I början laddas käll-PDF-filen från en fil eller ström med lösenordet om det behövs, följt av åtkomst till dokumentegenskaperna med hjälp av klassobjektet DocumentInfo. Den har flera egenskaper som kan ställas in genom att tillhandahålla data i ett lämpligt format.

Kod för att redigera PDF Meta i C#

Den här koden avslöjar hur man ändrar metadata för PDF i C#. DocumentInfo-objektet fylls i genom att tillhandahålla det inlästa PDF-dokumentobjektet. Du kan inte bara ändra egenskaperna med DocumentInfo-objektet utan kan också lägga till eller rensa egenskaperna.

Den här artikeln har visat oss hur vi kan utveckla en PDF-metadataredigerare i C#. Om du är nyfiken på att lära dig processen för att redigera PDF-bakgrunden, se artikeln om hur man redigerar PDF-bakgrundsfärg med C#.

 Svenska