Hur man tar bort signatur från PDF i Java

Denna handledning innehåller information om hur man tar bort signatur från PDF i Java. Den kommer att tillhandahålla alla detaljer som krävs för att konfigurera utvecklingsmiljön, programflödet och en körbar exempelkod. Du kommer att få fullständiga instruktioner tillsammans med klassnamn, metoder och egenskaper som krävs för att utföra uppgiften. Du kommer att ta bort digital signatur från PDF i Java så att alla signaturer kommer att nås från PDF och sedan radera alla eller någon av signaturerna baserat på vissa kriterier.

Steg för att ta bort signatur från PDF i Java

  1. Etablera miljön för att lägga till Aspose.PDF från arkivet för att ta bort en signatur
  2. Skapa ett objekt av klassen PdfFileSignature
  3. Ladda käll-PDF-filen med metoden bindPDF()
  4. Få tillgång till listan över signaturer i PDF-filen
  5. Läs igenom alla signaturer och ta bort valfritt antal signaturer
  6. Spara den laddade PDF-filen efter att du har tagit bort de önskade signaturerna och stäng den

Dessa steg sammanfattar processen för att ta bort digital signatur från PDF i Java där först en länk till den nödvändiga resursen tillhandahålls i början följt av listan med steg som är nödvändiga för att utveckla denna applikation. Den vägleder hur du laddar PDF-filer med metoden bindPDF() i klassobjektet PdfFileSignature genom att ange sökvägen till filen. Den här klassen innehåller funktioner för att få listan över alla signaturer i den laddade filen samt metoden för att ta bort en eller alla signaturer.

Kod för att ta bort en signatur från en PDF-fil i Java

Denna kod visar hur man tar bort signatur i PDF i Java där klassen PdfFileSignature huvudsakligen används för att ladda och ta bort signaturerna. Denna klass kan också användas för att certifiera dokumenten med PDM-signaturen, kontrollera om en PDF-fil innehåller signaturer eller inte, extrahera signaturens certifikat och hämta listan med tomma signaturfält för att nämna några. Du kan också använda metoden removeSignature() som tar en extra boolesk flagga för att ta bort fältens namn och signaturen.

Den här koden har väglett oss att ta bort signaturer från PDF-filer i Java. Om du vill lära dig hur man lägger till en digital signatur, se artikeln om hur man lägger till digital signatur i Java.

 Svenska