Hur man fyller i PDF-formulär från Excel-data i Java

Denna snabba handledning förklarar hur man fyller i PDF-formulär från Excel-data i Java. Den innehåller alla nödvändiga detaljer för att konfigurera miljön, detaljerade steg för att ladda mall-PDF-filen, metoder för att ladda och iterera genom alla rader i Excel-filen och en körbar exempelkod som kan användas för att fylla i PDF-formulär från Excel i Java. Du kommer också att lära dig API-anropen för att komma åt valfritt formulärfält och sedan ställa in dess värde med data från valfri rad och kolumn i den inlästa XLSX-filen.

Steg för att fylla PDF från Excel i Java

  1. Etablera miljön för att använda Aspose.PDF och Aspose.Cells från arkivet
  2. Ladda in Excel-källfilen i objektet Workbook som innehåller källdata för PDF-formuläret
  3. Iterera igenom alla rader i källfilen i Excel
  4. Ladda in PDF-mallen i objektet Document class och få tillgång till formulärfälten i det
  5. Fyll i data i varje formulärfält från önskad kolumn i varje Excel-raddata
  6. Spara varje utgående PDF-fil med hänvisning till nyckeldata i Excel-raddata

Dessa steg fyller i PDF från Excel i Java så att först källfilen för Excel laddas och sedan utförs iteration genom alla önskade rader i den för att komma åt respektive cellvärde. Under iterationen laddas PDF-mallen och dess respektive fält öppnas för att ställa in värdena från Excel-filen. I samma iteration sparas varje ifylld PDF-fil separat med hänvisning till den aktuella raden i iterationen.

Kod för att autofylla PDF från Excel i Java

Den här koden demonstrerar processen att automatiskt fylla i PDF-formulär från Excel-data i Java genom att ladda Excel-filen i Workbook-klassobjektet som stöder åtkomst till varje rad och kolumn i ett kalkylblad och att hämta eller ställa in värden i det. Å andra sidan ger klassen Document alternativ för att ladda PDF-mallen och få tillgång till alla dess fält med hjälp av dess namn för att komma åt värdena och spara den uppdaterade PDF-filen på disken.

I det här ämnet har vi lärt oss processen att fylla en PDF-fil med data från en Excel-fil. Om du vill lära dig processen för att skydda en PDF-fil med ett lösenord, se artikeln om Hur man skyddar PDF med lösenord i Java.

 Svenska