Hur man konverterar EPUB till PDF med Java

Den här artikeln innehåller all nödvändig information för hur man konverterar EPUB till PDF med Java inklusive konfigurationsinformation, stegvis procedur och en körbar exempelkod. Med hjälp av denna information kan du skriva en enkel EPUB till PDF-konverteringsprogramvara med Java med bara några rader kod. Olika anpassningsalternativ diskuteras också för att styra konverteringsprocessen.

Steg för att konvertera EPUB-fil till PDF med Java

  1. Etablera miljön för att lägga till Aspose.PDF från arkivet för att konvertera EPUB till PDF
  2. Deklarera ett objekt av klassen EpubLoadOptions
  3. Skapa ett MarginInfo-klassobjekt
  4. Ställ in högsta marginalvärdet i MarginInfo-objektet
  5. Ställ in det anpassade MarginInfo-objektet i klassobjektet EpubLoadOptions
  6. Ladda EPUB-källfilen i klassobjektet Document med EpubLoadOptions-objektet
  7. Spara det laddade EPUB-dokumentet som en PDF på disken

Dessa steg beskriver processen för att omvandla EPUB till PDF med Java. Alla nödvändiga klasser, metoder och få egenskaper förklaras som krävs för att utföra denna uppgift. När mallen EPUB-filen är korrekt inläst i klassen Document kan du utföra en mängd andra åtgärder även på den utgående PDF-filen innan du sparar den på disken. Den fullständiga sekvensen av steg som delas här ska följas för att skapa PDF från EPUB-källfilen.

Kod för att konvertera en fil från EPUB till PDF med Java

Denna kod är tillräcklig för att ändra EPUB till PDF med Java, men om du vill anpassa processen som att rendera EPUB-filinnehållet på en viss plats i PDF-utdatafilen kan du ställa in egenskaperna i EpubLoadOptions. Klassobjektet MarginInfo kan användas för att ställa in marginalinformationen i termer av vänster-, höger-, topp- och bottenmarginaler. Klassobjektet EpubLoadOptions tillhandahåller egenskaper som sidstorlek, sidstorleksjusteringsläge och marginalområdesanvändningsläge.

Den här artikeln har väglett oss att omvandla källfilen från EPUB till PDF med Java. Om du är intresserad av att lära dig processen för att lägga till sidhuvud och sidfot i utdata-PD:n, se artikeln om hur man lägger till sidhuvud och sidfot i PDF med Java.

 Svenska