Hur man konverterar XPS till PDF i C#

Den här artikeln är skriven för att förklara hur man konverterar XPS till PDF i C#. Den inkluderar den stegvisa proceduren samt en körbar exempelkod för att ändra XPS till PDF i C#. Du kan ladda källfilen XPS och exportera den som en PDF-fil med några rader kod.

Steg för att konvertera XPS till PDF med C#

  1. Konfigurera miljön genom att installera Aspose.Page för att konvertera XPS-filer
  2. Ladda in XPS-filen med ett Stream-klassobjekt
  3. Initiera ett PdfSaveOptions klassobjekt och ställ in nödvändiga parametrar
  4. Skapa en renderingsenhet för utdata i PDF-format
  5. Spara PDF-filen när du har konverterat XPS-filen

Dessa steg sammanfattar exakt processen att konvertera XPS-fil till PDF i C#. Använd Stream-klassobjektet för att ladda indata-XPS-filen och ange sedan olika egenskaper för PDF-dokumentet som bilden eller textkomprimeringen, etc. Skapa sedan en renderingsenhet som PdfDevice och exportera PDF-filen.

Kod för att konvertera XPS till PDF i C#

Denna exempelkod kan användas för att konvertera XPS-dokument till PDF i C#. Dessutom kan du ändra värdet på vilken egendom som helst som kvaliteten på bilder, sidnummer som du behöver för att konvertera till PDF-format, krypteringsdetaljer, etc. enligt dina krav. På samma sätt kan du läsa och skriva filerna med hjälp av filströmmar eller minnesströmmar med enkla API-anrop.

Den här handledningen har tillhandahållit information om konvertering av XPS-fil till PDF i C#. Om du vill lära dig EPS till TIFF-konvertering, läs artikeln om hur man konverterar EPS till TIFF i C#.

 Svenska