Hur man konverterar EPS till TIFF med C++

I det här ämnet kommer vi att utforska hur man konverterar EPS till TIFF med C++. Du kommer att observera hur du laddar in EPS-filen och konverterar den till bild i C++ med enkla API-anrop.

Steg för att konvertera EPS till TIFF med C++

  1. Installera Aspose.Page for C++ från NuGet Package Manager Tool
  2. Lägg till referens till namnområdet Aspose::Page
  3. Ange output ImageFormat och initiera en ingångsström
  4. Ladda in EPS-fil med PsDocument-klassobjekt
  5. Ställ in ImageSaveOptions-egenskaper och spara utdata TIFF-fil

Du kan exportera EPS till TIFF med C++ genom att använda enkla API-anrop med några rader kod. Du behöver helt enkelt ladda in EPS-filen och ställa in olika egenskaper enligt dina krav, sedan konvertera filen med PsDocument class med C++.

Kod för att konvertera EPS till TIFF med C++

Tidigare har vi utforskat hur man extraherar Microsoft Project-filmetadata med C++. Men i det här ämnet har vi implementerat hur man genererar TIFF från EPS med C++.

 Svenska