Hur man skapar OMR Answer Sheet Checker i C#

I det här instruktionsämnet visar vi dig hur du skapar OMR svarsarkskontroll i C#. Efter den här steg-för-steg-guiden kommer du att kunna skanna flervalssvarsblad i C#-kod. Det här ämnet hjälper till att tillämpa optisk märkesigenkänning i C#-applikationer på en bild.

Steg för att skapa OMR Answer Sheet Checker i C#

  1. Installera paketet Aspose.OMR for .NET från NuGet.org
  2. Använd Aspose.OMR och Aspose.OMR.Api namnrymder för att skanna svarsark i C#
  3. Ställ in Aspose.OMR för .NET API-licens med SetLicense-metoden
  4. Läs OMR-mall i TemplateProcessor object med OmrEngine class
  5. Skanna och känna igen PNG-bild för att extrahera resultatet som CSV-data
  6. Spara extraherade CSV-data som en utdata-CSV-fil

Stegen ovan hjälper dig att snabbt och enkelt läsa flervalssvar i C#. Du behöver ingen extern programvara för att läsa svarsformuläret i C#-applikationen. Aspose.OMR för .NET kan lösa detta problem.

Kod för att skapa OMR Answer Sheet Checker i C#

I koden ovan har vi applicerat optical mark recognition på en PNG-bild och läst svarsbladet i C#. Observera att vi använder en OMR-mall för att känna igen flervalssvarsbladet. Slutligen har vi sparat den extraherade informationen i en CSV-fil.

 Svenska