Hur man skapar OMR Answer Sheet Checker med Java

Den här korta handledningen tar upp detaljerna om hur man skapar OMR svarskontroll med Java. Du kan göra OMR-svarskontroll i Java genom att implementera några enkla API-anrop. Du behöver inte installera något annat verktyg eller program för att uppnå dessa krav eftersom metodanropen är självförsörjande för att producera önskad utdata.

Steg för att skapa OMR Answer Sheet Checker med Java

  1. Konfigurera din applikation genom att lägga till Aspose.OMR JAR-filen från Maven Repository
  2. Initiera ett objekt av klassen OmrEngine
  3. Ladda inmatningsmallfilen med klassen TemplateProcessor
  4. Spara den utgående CSV-strängen i ett TXT-filformat

För att göra OMR sheet checker med Java, laddar vi först mallfilen med TemplateProcessor class. Sedan fortsätter vi att känna igen bilden och få utdata i formatet CSV. Slutligen sparas utdatasträngen som en textfil.

Kod för att göra OMR Answer Sheet Checker i Java

I ovanstående kodexempel initieras OmrEngine class-objektet och sedan laddas mallfilen med klassen TemplateProcessor. Därefter beräknas poängen optiskt för att avgöra om svarsbladet är markerat med rätt eller felaktigt val baserat på mall. Detta minskar uppgiften att markera tusentals papper manuellt men med högre effektivitet.

Förutom att implementera OMR sheet checker med Java, har vi delat exempel för att utföra flera andra filkonverteringsoperationer inklusive hur man konverterar PPTX till SVG med Java.

 Svenska