Hur man slår ihop foton i C#

Det här ämnet tar upp hur man slår samman photos i C#. Den omfattar miljökonfigurationen, steg-för-steg-processen och ett körbart kodavsnitt för att utveckla en fotofogare i C#. Du kan använda denna information för att arbeta med den här funktionen i alla .NET-stödda miljöer i olika operativsystem.

Steg för att slå samman foton i C#

  1. Ställ in miljön så att den fungerar med Aspose.Imaging for .NET med NuGet-pakethanterarens plugin
  2. Skapa en lista med bilder och få den resulterande bildens storlek
  3. Kombinera bilder till en ny och skapa en utdatakälla
  4. Ställ in olika egenskaper med klassobjektet JpegOptions
  5. Exportera den sammanslagna bilden med klassen JpegImage

Dessa steg sammanfattar hela processen för att kombinera foton i C#. Först av allt, skapa en lista med flera bilder som ska slås samman till ett foto. Skapa därför en ny bild och rendera den till utdatabilden innan du sparar den på disken eller en stream beroende på dina behov.

Kod för att slå samman foton i C#

Detta kodavsnitt är tillräckligt för att utveckla en image combiner i C#. Den fungerar med klassen JpegImage för att skapa utdatabilden samtidigt som källbildernas bilddimensioner beräknas. Sedan fortsätter det att skapa en rektangel och spara den sammanslagna utdatabilden med hjälp av Spara-metoden. Dessutom kan du anpassa flera egenskaper för utdatabilden med JpegOptions-klassen som komprimeringstyp, kvalitet, färgtyp, upplösningsenhet, etc. enligt dina krav.

I den här artikeln har vi lärt oss processen att utföra image merge i C#. Om du vill rotera en bild läs artikeln om hur man roterar en bild i C#.

 Svenska