Hur man konverterar JPG till svartvit PDF i C#

Den här handledningen ger detaljer om hur man konverterar JPG till svartvit PDF i C#. Du kommer att få alla nödvändiga resurser för att ställa in miljöinställningar, viktiga namnområden, klasser, metoder och programmeringssekvensen för att utföra denna uppgift. Beskrivningen kommer också att tillhandahållas för att anpassa processen att skriva en JPG till svartvit PDF-omvandlare i C# med hjälp av endast några få API-anrop.

Steg för att konvertera JPG till svartvit PDF i C#

  1. Etablera miljön för att lägga till Aspose.Imaging med NuGet-pakethanteraren
  2. Ladda in JPG-källan i klassobjektet Image
  3. Utför casting av den laddade bilden till RasterCachedImage-klassobjektet
  4. Cachelagra bilddata om den inte är cachad
  5. Använd den fördefinierade fasta tröskeln för att binarisera bilden
  6. Spara den resulterande bilden som PDF med hjälp av objektet PdfOptions

Dessa steg beskriver processen för att ändra JPG till svartvit PDF med C# i ett steg-för-steg tillvägagångssätt där först miljön ställs in genom att lägga till de nödvändiga resurserna till projektet och sedan källan JPG laddas in i klassen Image objekt som ska ändras till svartvit PDF. I nästa steg görs typcasting för bilden till RasterCachedImage och sedan cachas den i minnet för prestandas skull om det inte gjorts tidigare. Slutligen binariserar vi bilden med den fördefinierade fasta tröskeln och sedan sparas den slutliga utdata som en PDF.

Kod för att transformera JPG till svartvit PDF i C#

Den här koden laddar filen för konvertering av JPG till svartvit PDF i C# med hjälp av bildklassobjektet som inte bara stöder många andra typer av bilder utan också har flera överbelastade funktioner som att du kan ladda bilden från en ström istället för filen på disk och använd ytterligare LoadOptions-parameter. Det här LoadOptions-objektet stöder inställning av förloppshändelsehanteraren, dataåterställningsläge, databakgrundsfärg och tips om buffertstorlek.

Denna handledning har lärt oss att konvertera en JPG till en svartvit PDF-fil. Om du är intresserad av att lära dig processen för att ändra storlek på bild, se artikeln om hur man ändrar storlek på en bild i C#.

 Svenska