Hur man öppnar MSG-fil utan Outlook i C#

Denna korta handledning innehåller information om hur man öppnar en MSG-fil utan Outlook i C#. Du kommer att få detaljer om miljöinställningarna, en stegvis process och en körbar exempelkod för att öppna MSG-fil i C#. Du kommer att lära dig att läsa och visa olika egenskaper för MSG-filen samt detaljerna om bilagorna i den inlästa MSG-filen.

Steg för att öppna Outlook MSG-fil i C#

  1. Etablera miljön genom att lägga till Aspose.Email for .NET för att läsa en MSG-fil
  2. Ladda käll-MSG-filen till ett MapiMessage klassobjekt
  3. Läs och visa olika egenskaper för den laddade MSG-filen
  4. Analysera alla attachments i MSG-filen
  5. Läs och visa olika egenskaper för varje bilaga i MSG-filen

Dessa steg förklarar hur man öppnar en MSG-fil i C# och hämtar dess egenskaper. Först kan du ladda MSG-filen i MapiMessage-objektet och sedan hämta dess egenskaper tillsammans med bifogade detaljer. Observera att metoden MapiMessage.Load() har flera överbelastade funktioner som stöder olika laddningsalternativ som använder klassobjektet LoadOptions, som att ställa in meddelandeformatet och önskad textkodning.

Kod för att läsa Outlook MSG-filer i C#

Den här koden visar hur man öppnar en Outlook MSG-fil i C#. Du kan visa många andra egenskaper som faktureringsinformation, kroppstyp, kundinlämningstid, företag och samtalsämne, för att nämna några. Du kan också ställa in egenskaperna om det behövs och använda olika metoder i bilagasamlingen för att lägga till, infoga och ta bort bilagorna.

Den här artikeln har lärt oss hur man öppnar en Outlook MSG-fil utan Outlook i C#. Om du vill lära dig processen för att konvertera en EML till en MSG-fil, se artikeln om hur man konverterar EML till MSG med C#.

 Svenska