Hur man konverterar Excel till PDF med C++

I den här handledningen kommer vi att utforska hur man konverterar Excel till PDF med C++. Excel-filer används ofta för att arbeta med data som involverar beräkning, som att du kan utföra olika operationer och beräkningar för att bearbeta data. Du kan utföra Excel till PDF-konvertering med C++ med ett enkelt API-gränssnitt och utan beroende av MS Excel.

Steg för att konvertera Excel till PDF med C++

  1. Konfigurera paketet Aspose.Cells.Cpp med NuGet Package Manager
  2. Lägg till referens till namnområdet Aspose::Cells
  3. Instantiera objektet Workbook Class för att ladda indatafilen i Excel
  4. Spara utdata-PDF-fil med Spara-metoden

Du kan följa exemplet nedan för att spara valfri Excel-fil till PDF med C++. Endast ett fåtal enkla API-anrop kan låta dig utföra denna uppgift snabbt.

Kod för att konvertera Excel-fil till PDF med C++

I den föregående artikeln utforskade vi Hur man sparar Excel-fil som PDF med C#. I denna steg-för-steg-guide har vi lärt oss Excel till PDF-konvertering i C++.

 Svenska