Jak renderować LaTeX do PNG w C#

W tym przewodniku krok po kroku dowiesz się, jak renderować LaTeX do PNG w języku C#. Fragment kodu w tym samouczku ułatwia renderowanie lateksu do png w języku C# w kilku krokach.

Kroki, aby renderować LaTeX do PNG w C#

  1. Zainstaluj pakiet Aspose.TeX for .NET z NuGet.org
  2. Uwzględnij przestrzenie nazw Aspose.TeX, Aspose.TeX.IO i Aspose.TeX.Presentation.Image
  3. Zastosuj licencję do Aspose.TeX for .NET przy użyciu metody SetLicense
  4. Utwórz obiekt TeXOptions z ustawieniami TeXConfig
  5. Ustaw katalog roboczy wejścia i wyjścia, aby odczytywać i zapisywać pliki
  6. Ustaw opcję TerminalOutput na OutputFileTerminal
  7. Utwórz obiekt PngSaveOptions i ustaw właściwości
  8. Utwórz obiekt ImageDevice, który ma zostać przekazany do metody Typeset
  9. Uruchom operację składu przy użyciu metody składu

Powyższe kroki pomogą łatwo przekonwertować TeX na PNG w C #. Wejście TeX file zostanie odczytane z katalogu roboczego określonego w opcjach, a wyjściowe pliki PNG zostaną umieszczone w wyjściowym katalogu roboczym.

Kod renderujący LaTeX do PNG w C#

Powyższy fragment kodu wyjaśnia, jak w kilku krokach renderować TeX-a do formatu PNG w C#. Ponieważ zapisujemy dane wyjściowe w systemie plików, zamiast terminala wyjściowego konsoli określiliśmy terminal plikowy jako nasz terminal wyjściowy.

Korzystając z tego samouczka, możesz łatwo zbudować własny renderer LaTeX dla aplikacji C# i .NET.

 Polski