Jak przekonwertować PSD na PDF w C#

Z tego szczegółowego tematu dowiesz się, jak konwertować PSD na PDF w języku C#. Opracowana aplikacja może być łatwo wykorzystana do zapisywania PSD jako PDF przy użyciu C# i może być używana w dowolnym skonfigurowanym środowisku .NET w systemach Windows, macOS lub Linux.

Kroki, aby przekonwertować PSD na PDF w C#

  1. Stwórz swoje środowisko, instalując Aspose.PSD for .NET z NuGet
  2. Załaduj źródłowy plik PSD z dysku, używając instancji klasy PsdImage
  3. Użyj instancji klasy PdfDocumentInfo, aby ustawić metadane PDF
  4. Użyj klasy opcji PdfOptions, aby ustawić żądane właściwości pliku PDF
  5. Zapisz przekonwertowany plik PDF na dysku

Za pomocą C# PSD do PDF można łatwo opracować aplikację do konwersji, wykonując powyższe kroki, przy czym proces rozpocznie się od uzyskania dostępu do źródłowego pliku PSD z dysku. Następnie przy użyciu instancji klas PdfDocumentInfo i PdfOptions zostaną ustawione żądane informacje o metadanych PDF wraz z innymi właściwościami. Na koniec załadowany plik PSD zostanie wyeksportowany jako plik PDF na dysku przy użyciu metody zapisu.

Kod do eksportu PSD do PDF w C#

W powyższym przykładzie przedstawiono proces eksportowania pliku PSD do formatu PDF przy użyciu języka C#, w którym metoda Image.Load() jest wykorzystywana do załadowania źródłowego pliku PSD z dysku. Klasy PdfDocumentInfo i PDFOptions służą do ustawiania informacji o metadanych, takich jak autor, słowa kluczowe, temat, tytuł itp. Klasa PdfOptions służy do ustawiania opcji wyjściowego pliku PDF, w tym ustawienia rozdzielczości dokumentu wyjściowego.

Temat wyjaśnił nam proces konwersji PSD na PDF przy użyciu C# przy użyciu podejścia krokowego. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o konwertowaniu PSD na JPEG, zapoznaj się z artykułem na jak przekonwertować PSD na JPEG w C#.

 Polski