Jak przekonwertować PNG na PSD za pomocą C#

W tym krótkim samouczku dowiesz się jak przekonwertować PNG na PSD przy użyciu języka C#. Zawiera ustawienia IDE, listę zadań w programie oraz przykładowy kod, który można uruchomić, aby opracować konwerter plików PNG na PSD przy użyciu języka C#. Dowiesz się również, jak dodawać wiele warstw z różnymi obrazami w wyjściowym pliku PSD.

Kroki, aby przekształcić plik PNG do pliku PSD za pomocą C#

  1. Ustaw środowisko tak, aby używało Aspose.PSD for .NET do konwersji PNG na PSD
  2. Utwórz obraz PSD za pomocą klasy PsdImage i podaj rozmiar obrazu wyjściowego
  3. Załaduj źródłowy plik PNG za pomocą metody FileStream
  4. Utwórz i zainicjuj obiekt klasy Layer z załadowanym obrazem
  5. Dodaj tę warstwę do nowo utworzonego obrazu PSD
  6. Zapisz wynikowy plik PSD na dysku

Te kroki szczegółowo wyjaśniają proces konwersji pliku PNG na PSD przy użyciu języka C#. Proces rozpoczyna się od utworzenia PsdImage poprzez podanie rozmiaru obrazu wyjściowego, a następnie załadowanie źródłowego obrazu PNG do obiektu FileStream, który jest dalej używany do inicjalizacji obiektu klasy Layer. W końcowych krokach nowo utworzona warstwa jest dodawana do obrazu PSD przed zapisaniem go na dysku.

Kod do zmiany PNG na PSD przy użyciu C#

Ten przykładowy kod ilustruje, jak opracować konwerter plików PNG na PSD przy użyciu języka C#. Możesz użyć innych typów obrazów, takich jak JPG, BMP, TIFF itp., Aby przekonwertować je na PSD. Jeśli chcesz dodać wiele warstw obrazów, powtórz kroki, aby załadować obraz, utworzyć warstwę i dodać do wyjściowego pliku PSD tyle razy, ile potrzeba, zanim zapiszesz ostateczny plik PSD.

W tym artykule poznaliśmy proces konwersji PNG na PSD, jednak jeśli chcesz poznać proces konwersji PSD na TIFF, zapoznaj się z artykułem na temat jak przekonwertować PSD na TIFF w C#.

 Polski