Jak przekonwertować PSD na PDF w Javie

W tym prostym samouczku krok po kroku dowiesz się, jak przekonwertować PSD na PDF w Javie. Tej aplikacji można użyć do szybkiego zapisywania plików PSD jako PDF przy użyciu języka Java. Przykładowy kod może być używany w dowolnym skonfigurowanym środowisku Java w systemie macOS, Linux lub Windows.

Kroki, aby przekonwertować PSD na PDF w Javie

  1. Skonfiguruj środowisko, instalując Aspose.PSD for Java z menedżera repozytorium
  2. Uzyskaj dostęp do źródłowego pliku PSD z dysku, tworząc instancję klasy PsdImage
  3. Użyj instancji klasy PdfDocumentInfo, aby ustawić metadane PDF
  4. Utwórz klasę PDFOptions, aby ustawić wymagane właściwości pliku PDF
  5. Konwertuj plik PSD do formatu PDF na dysku, korzystając z metody zapisu

Odwołując się do powyższego procesu krok po kroku w Java PSD do PDF aplikacja do konwersji obrazu może zostać stworzona przy użyciu prostego interfejsu API, przy czym proces zostanie zainicjowany przez załadowanie źródłowego pliku PSD z dysku. Następnie przy użyciu instancji klas PdfDocumentInfo i PDFOptions zostaną ustawione wymagane informacje o metadanych PDF wraz z innymi odpowiednimi właściwościami. Na koniec załadowany plik PSD zostanie zapisany na dysku jako plik PDF przy użyciu metody zapisu.

Kod do eksportu PSD do PDF w Javie

Powyższy przykład obejmuje proces eksportowania pliku PSD do formatu JPG przy użyciu języka Java, w którym metoda Image.load() jest wykorzystywana do uzyskiwania dostępu do źródłowego pliku PSD z dysku. Klasy PdfDocumentInfo i PDFOptions służą do ustawiania informacji metadanych PDF, takich jak autor, tytuł, temat, słowa kluczowe itp. Klasy PdfOptions można użyć do ustawienia wyjściowych opcji PDF, takich jak jakość PDF, PDFLsAllowedLossyError, ResolutionSettings i VectorRasterizationOptions, aby wymienić tylko kilka .

W tym przykładzie omówiliśmy proces konwertowania plików PSD na PDF przy użyciu języka Java. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o konwertowaniu pliku PSD na obraz JPEG, zapoznaj się z artykułem na stronie jak przekonwertować PSD na JPEG w Javie.

 Polski