Jak przekonwertować XPS na PDF w C#

Ten artykuł został napisany w celu wyjaśnienia jak przekonwertować XPS na PDF w języku C#. Obejmuje procedurę krok po kroku, a także uruchamialny przykładowy kod do zmiany XPS na PDF w języku C#. Możesz załadować plik źródłowy XPS i wyeksportować go jako plik PDF z kilkoma wierszami kodu.

Kroki, aby przekonwertować XPS na PDF za pomocą C#

  1. Skonfiguruj środowisko, instalując Aspose.Page do konwersji plików XPS
  2. Załaduj wejściowy plik XPS przy użyciu obiektu klasy Stream
  3. Zainicjuj obiekt klasy PdfSaveOptions i ustaw niezbędne parametry
  4. Utwórz urządzenie renderujące do wyjściowego formatu PDF
  5. Zapisz wyjściowy plik PDF po przekonwertowaniu pliku XPS

Te kroki dokładnie podsumowują proces konwersji pliku XPS do formatu PDF w języku C#. Użyj obiektu klasy Stream, aby załadować wejściowy plik XPS, a następnie określ różne właściwości wyjściowego dokumentu PDF, takie jak kompresja obrazu lub tekstu itp. Następnie utwórz urządzenie renderujące, takie jak PdfDevice, i wyeksportuj wyjściowy plik PDF.

Kod do konwersji XPS na PDF w C#

Ten przykładowy kod może służyć do konwertowania dokumentu XPS na format PDF w języku C#. Co więcej, możesz zmienić wartość dowolnej właściwości, takiej jak jakość obrazów, numery stron, które chcesz przekonwertować na format PDF, szczegóły szyfrowania itp. zgodnie z własnymi wymaganiami. Podobnie możesz odczytywać i zapisywać pliki przy użyciu strumieni plików lub strumieni pamięci za pomocą prostych wywołań API.

Ten samouczek zawiera szczegółowe informacje dotyczące konwersji pliku XPS do formatu PDF w języku C#. Jeśli chcesz nauczyć się konwersji EPS do TIFF, przeczytaj artykuł na jak przekonwertować EPS na TIFF w C#.

 Polski