Jak przekonwertować obraz EPS na obraz PNG za pomocą języka Java

Ten samouczek zawiera podstawowe informacje o tym, jak konwertować EPS na PNG obraz przy użyciu języka Java. Możesz eksportować obraz EPS do PNG w Javie za pomocą prostych wywołań API na dowolnym systemie operacyjnym, takim jak Linux, MS Windows i macOS. Możesz utworzyć obraz PNG o wysokiej wierności, ponieważ może to być pomocne do przeglądania plików Encapsulated PostScript (EPS) bez potrzeby używania określonego narzędzia lub aplikacji.

Kroki, aby przekonwertować obraz EPS na obraz PNG za pomocą języka Java

  1. Skonfiguruj swój projekt, określając plik JAR Aspose.Page z repozytorium Maven
  2. Zainicjuj format obrazu wyjściowego jako PNG
  3. Zainicjuj obiekt klasy PsDocument z wejściowym plikiem EPS
  4. Utwórz obiekt klasy ImageDevice z potrzebnymi wymiarami obrazu
  5. Zapisz wygenerowany obraz PNG na dysku

Aby wygenerować PNG z EPS przy użyciu Javy, najpierw określimy format wyjściowy za pomocą wyliczenia ImageFormat. Za pomocą klasy FileInputStream załadujemy wejściowy plik EPS i zainicjalizujemy obiekt klasy PsDocument. Następnie użyjemy klasy ImageDevice z potrzebnymi wymiarami obrazu i zapiszemy wyjściowy obraz PNG na dysku za pomocą Javy.

Kod do konwersji obrazu EPS na obraz PNG przy użyciu języka Java

W poprzednim temacie dowiedzieliśmy się, że jak utworzyć plik HTML za pomocą Java. Natomiast ten temat dotyczący Java tworzenia PNG z EPS może być pomocny przy przeglądaniu plików EPS lub generowaniu miniatur do wyświetlania zawartości.

 Polski