Jak scalić zdjęcia w C#

W tym temacie opisano jak scalić photos w języku C#. Obejmuje konfigurację środowiska, proces krok po kroku i wykonywalny fragment kodu umożliwiający opracowanie łącznika zdjęć w języku C#. Informacje te można zastosować do pracy z tą funkcją w dowolnym środowisku obsługiwanym przez platformę .NET w różnych systemach operacyjnych.

Kroki, aby scalić zdjęcia w C#

  1. Skonfiguruj środowisko do pracy z Aspose.Imaging for .NET za pomocą wtyczki menedżera pakietów NuGet
  2. Utwórz listę obrazów i uzyskaj rozmiar wynikowego obrazu
  3. Połącz obrazy w nowy i utwórz źródło wyjściowe
  4. Ustaw różne właściwości za pomocą obiektu klasy JpegOptions
  5. Wyeksportuj scalony obraz przy użyciu klasy JpegImage

Poniższe kroki podsumowują cały proces łączenia zdjęć w języku C#. Przede wszystkim utwórz listę wielu obrazów, które chcesz połączyć w jedno zdjęcie. W związku z tym utwórz nowy obraz i wyrenderuj go do obrazu wyjściowego przed zapisaniem go na dysku lub w strumieniu, w zależności od potrzeb.

Kod do łączenia zdjęć w C#

Ten fragment kodu wystarczy do opracowania programu do łączenia obrazów w języku C#. Współpracuje z klasą JpegImage, tworząc obraz wyjściowy podczas obliczania wymiarów obrazów źródłowych. Następnie tworzy prostokąt i zapisuje scalony obraz wyjściowy przy użyciu metody Save. Ponadto za pomocą klasy JpegOptions można dostosować kilka właściwości obrazu wyjściowego, takich jak typ kompresji, jakość, typ koloru, jednostka rozdzielczości itp. zgodnie z własnymi wymaganiami.

W tym artykule poznaliśmy proces wykonywania scalania obrazów w języku C#. Jeśli chcesz obrócić obraz, przeczytaj artykuł na stronie jak obrócić obraz w C#.

 Polski