Jak przekonwertować JPG na czarno-biały PDF w C#

Ten samouczek zawiera szczegółowe informacje na temat jak przekonwertować JPG na czarno-biały PDF w języku C#. Otrzymasz wszystkie niezbędne zasoby do ustawienia ustawień środowiska, ważnych przestrzeni nazw, klas, metod i sekwencji programowania, aby wykonać to zadanie. Zostanie również podany opis dostosowania tego procesu pisania konwertera JPG na czarno-biały PDF w C# za pomocą tylko kilku wywołań API.

Kroki, aby przekonwertować JPG na czarno-biały PDF w C#

  1. Stwórz środowisko, aby dodać Aspose.Imaging za pomocą menedżera pakietów NuGet
  2. Załaduj źródłowy obraz JPG do obiektu klasy Image
  3. Wykonaj rzutowanie załadowanego obrazu na obiekt klasy RasterCachedImage
  4. Buforuj dane obrazu, jeśli nie są buforowane
  5. Korzystając z predefiniowanego stałego progu, zbinaryzuj obraz
  6. Zapisz wynikowy obraz jako PDF, używając obiektu PdfOptions

Te kroki opisują proces zmiany JPG na czarno-biały PDF przy użyciu C# w podejściu krok po kroku, w którym najpierw ustawia się środowisko, dodając wymagane zasoby do projektu, a następnie ładuje się źródłowy plik JPG do klasy Image obiekt, który ma zostać zmieniony na czarno-biały PDF. W kolejnych krokach wykonywane jest rzutowanie typu dla obrazu do RasterCachedImage, a następnie jest ono buforowane w pamięci ze względu na wydajność, jeśli nie zostało to zrobione wcześniej. Na koniec binaryzujemy obraz przy użyciu wstępnie zdefiniowanego ustalonego progu, a następnie ostateczny wynik jest zapisywany jako plik PDF.

Kod do przekształcenia JPG w czarno-biały PDF w C#

Ten kod ładuje plik do konwertowania JPG na czarno-biały PDF w C# przy użyciu obiektu klasy Image, który nie tylko obsługuje wiele innych typów obrazów, ale także ma wiele przeciążonych funkcji, takich jak ładowanie obrazu ze strumienia zamiast pliku na disk i użyj dodatkowego parametru LoadOptions. Ten obiekt LoadOptions obsługuje ustawianie procedury obsługi zdarzeń progress, trybu odzyskiwania danych, koloru tła danych i wskazówki dotyczącej rozmiaru bufora.

Ten samouczek nauczył nas konwertować JPG na czarno-biały plik PDF. Jeśli chcesz poznać proces zmiany rozmiaru obrazu, zapoznaj się z artykułem na jak zmienić rozmiar obrazu w C#.

 Polski