Jak przekonwertować plik HTML na PDF w Javie

W tym samouczku opisano, jak konwertować plik HTML na format PDF w Javie, gdzie istniejący plik HTML jest ładowany i zapisywany jako plik PDF. Można również ustawić różne atrybuty pliku PDF, takie jak rozmiar strony i kolor tła. Za pomocą funkcji convertHTML() możesz napisać konwerter HTML na PDF za pomocą java.

Kroki, aby wygenerować PDF z HTML w Javie

  1. Skonfiguruj projekt, aby dodać bibliotekę Aspose.HTML z repozytorium Maven
  2. Zadeklaruj i zainicjuj obiekt PdfSaveOptions, aby dostosować wyjściowy plik PDF
  3. Utwórz i zainicjuj klasy Page i PageSetup, aby ustawić wyjściowy rozmiar strony PDF
  4. Ustaw kolor tła wyjściowego pliku PDF za pomocą obiektu PdfSaveOptions
  5. Konwertuj źródłowy plik HTML na PDF, podając nazwę wejściowego pliku HTML i żądane opcje skonfigurowane powyżej

Te kroki zawierają wskazówki dotyczące konwertowania HTML na PDF w Javie poprzez skonfigurowanie projektu w celu dodania biblioteki Aspose.HTML z repozytorium Maven. Dostosowanie za pomocą opcji PdfSaveOptions jest opcjonalne i w razie potrzeby można pominąć ten krok. Można również ustawić wiele innych właściwości wraz z rozmiarem strony i kolorem tła, o których mowa w przykładzie.

Kod do konwersji pliku HTML na PDF w Javie

Ten kod wykorzystuje klasy PdfSaveOptions, PageSetup, Page i Converter do wykonania tego zadania. Możesz ustawić rozmiar strony w calach, pikselach, punktach, kropkach na cal, kropkach na piksel i wielu innych. Możesz także ustawić kompresję obrazu, przezroczysty kolor obrazu, jakość Jpeg, szczegóły podpisu cyfrowego, kompresję tekstu itp. Za pomocą PdfSaveOptions.

W tym temacie pokazano, jak można napisać za pomocą Java HTML to PDF Converter. Dostępnych jest wiele innych opcji, takich jak konwersja HTML na tekst, jak opisano w artykule na jak przekonwertować HTML na tekst w Javie.

 Polski