Jak przekonwertować Visio na PDF w Javie

Ten artykuł zawiera szczegółowe informacje na temat jak przekonwertować program Visio na format PDF w języku Java. Obejmuje wszystkie kroki, w tym konfigurację środowiska, a także przykładowy kod do konwersji Visio na PDF bez Visio w Javie. Te informacje są przydatne do przekształcania plików Visio, takich jak VSD lub pliki VSDX, do formatu PDF.

Kroki, aby przekonwertować program Visio na format PDF przy użyciu języka Java

  1. Zainstaluj bibliotekę Aspose.Diagram for Java z repozytorium, aby przeprowadzić konwersję plików Visio
  2. Użyj klasy Diagram, aby załadować wejściowy plik programu Visio w celu przekonwertowania go na format PDF
  3. Ustaw różne cechy PDF za pomocą klasy PdfSaveOptions
  4. Zapisz wyjściowy plik PDF

Te kroki podsumowują logikę programowania w celu opracowania konwertera Visio na PDF w Javie. Po prostu załaduj źródłowy plik Visio w formacie VSD lub VSDX i ustaw różne parametry wymaganego pliku PDF, takie jak rozmiar strony, liczba stron, standardy szyfrowania lub zgodności itp. Następnie wyeksportuj plik PDF na dysk lub strumień w zależności od wymagań.

Kod do konwersji Visio na PDF w Javie

Ten podstawowy fragment kodu opisuje przypadek użycia eksportu Visio do PDF w Javie. Można to jednak zaimprowizować, określając kilka innych właściwości, takich jak rozdzielczość, kompresja, komentarze itp. Co więcej, ta konwersja nie jest zależna od żadnego innego narzędzia lub aplikacji, więc fragment kodu wystarczy do konwersji plików Visio do formatu PDF.

W tym samouczku wyjaśniono podstawowe i ważne informacje dotyczące zapisywania programu Visio w formacie PDF w Javie. Ponadto, jeśli chcesz dodawać komentarze do rysunków Visio, możesz odwiedzić artykuł na jak dodawać komentarze do rysunków programu Visio przy użyciu języka Java.

 Polski