Jak skopiować arkusz Excela do innego skoroszytu w Javie

Ten zwięzły samouczek zawiera szczegółowe informacje na temat kopiowania arkusza programu Excel do innego skoroszytu w Javie. Możesz załadować wejściowy plik Excel z rozszerzeniem pliku XLSX lub XLS, a następnie użyć funkcji Java copy excel worksheet. Możesz skopiować dowolny arkusz, używając jego numeru indeksu lub nazwy arkusza zgodnie z własnymi wymaganiami.

Kroki, aby skopiować arkusz Excela do innego skoroszytu w Javie

  1. Dodaj odwołanie do Aspose.Cells z repozytorium Maven, aby skopiować arkusz Excela
  2. Załaduj źródłowy plik programu Excel do obiektu klasy Workbook w celu skopiowania danych wejściowych
  3. Uzyskaj dostęp do arkuszy wyjściowego pliku Excel
  4. Copy arkusz programu Excel do innego skoroszytu przy użyciu numeru indeksu arkuszy
  5. Zapisz wyjściowy skoroszyt programu Excel ze skopiowanym arkuszem roboczym

Musimy tylko wykonać kilka wywołań interfejsu API, aby pracować z funkcją Kopiowanie arkuszy Java Excel. Możemy dostosować proces kopiowania arkuszy roboczych, zmieniając indeksy arkuszy roboczych. Na przykład możesz skopiować dowolny arkusz z arkusza źródłowego i wkleić go w dowolnym indeksie w wyjściowym skoroszycie programu Excel, zmieniając tylko numery indeksów.

Kod do skopiowania arkusza Excela do innego skoroszytu w Javie

W tym samouczku zbadaliśmy, w jaki sposób można włączyć funkcję Java kopiowania arkusza programu Excel do innego skoroszytu. Operacją kopiowania można sterować za pomocą obiektu klasy CopyOptions w funkcji copy(), która obsługuje kopiowanie wartości tylko wtedy, gdy formuła nie jest poprawna dla arkusza docelowego, opcji kopiowania nazw, opcji zachowywania makr i wielu innych funkcji Dobrze.

W tym artykule wyjaśniono, jak kopiować i wklejać dane między arkuszami programu Excel. Jeśli jednak chcesz dowiedzieć się, jak scalać komórki, zapoznaj się z artykułem na temat jak scalić komórki w programie Excel przy użyciu języka Java.

 Polski