Jak przekonwertować Excela na PDF za pomocą C++

W tym samouczku przyjrzymy się, jak konwertować Excel na PDF przy użyciu C++. Pliki programu Excel są powszechnie używane do pracy z danymi wymagającymi obliczeń, na przykład można wykonywać różne operacje i obliczenia w celu przetworzenia danych. Możesz wykonać konwersję Excel do PDF za pomocą C++ przy użyciu prostego interfejsu API i bez zależności od MS Excel.

Kroki, aby przekonwertować program Excel na format PDF za pomocą C++

  1. Skonfiguruj pakiet Aspose.Cells.Cpp za pomocą Menedżera pakietów NuGet
  2. Dodaj odwołanie do przestrzeni nazw Aspose::Cells
  3. Utwórz instancję obiektu Workbook Class, aby załadować wejściowy plik programu Excel
  4. Zapisz wyjściowy plik PDF za pomocą metody Save

Możesz postępować zgodnie z poniższym przykładem, aby zapisać dowolny plik Excela w formacie PDF przy użyciu C++. Tylko kilka prostych wywołań API pozwala na szybkie wykonanie tego zadania.

Kod do konwersji pliku Excel do formatu PDF przy użyciu C++

W poprzednim artykule omówiliśmy Jak zapisać plik Excela jako PDF przy użyciu C#. Podczas gdy w tym przewodniku krok po kroku nauczyliśmy się Konwersji Excela na PDF w C++.

 Polski