Converteer tekst naar afbeelding in Python

U kunt text snel converteren naar een afbeelding in Python door deze nauwkeurige tutorial te volgen. Het legt het stapsgewijze algoritme uit en een uitvoerbare voorbeeldcode om TXT naar JPG in Python te exporteren. Terwijl u geen andere tool of plug-in hoeft te downloaden of te configureren om deze functie in uw projecten in te sluiten.

Stappen om tekst naar afbeelding te converteren in Python

  1. Stel de omgeving in door Aspose.Words voor Python via .NET te installeren om tekst naar een afbeelding te converteren met Python
  2. Krijg toegang tot het invoerbestand in TXT-indeling met behulp van een instantie van de klasse Document
  3. Loop door elke pagina van het document met een for-loop
  4. Render de tekst naar een JPG-afbeelding door de methode save aan te roepen

Deze stappen gaan dieper in op het proces van het converteren van tekst naar PNG in Python. Laad eerst het brontekstbestand terwijl u het vanaf de schijf opent en doorloop vervolgens elk van de pagina’s. Geef vervolgens de uitvoerafbeelding voor elke corresponderende pagina weer en sla deze op de schijf of in een stream op, afhankelijk van uw vereisten.

Code om tekst naar afbeelding te converteren in Python

Deze voorbeeldcode demonstreert de basisfunctie van het converteren van tekst naar JPG in Python. U heeft echter verschillende opties om de programmastroom aan te passen, zoals het weergeven van alleen de specifieke pagina’s of een bepaald paginabereik op basis van uw vereisten. Bovendien kunt u het uiterlijk van de afbeelding aanpassen door paginanummers toe te voegen, lettertypen in te stellen, enz.

Dit artikel richt zich op de details van het converteren van tekst naar afbeelding in Python. Als u bovendien een Word-document naar TXT-indeling wilt converteren, volgt u de handleiding op Extraheer tekst uit een Word-document in Python.

 Nederlands