Python installeren om Aspose.PDF voor Python uit te voeren via .NET

Dit onderwerp bevat gedetailleerde stappen voor het installeren van python om Aspose.Pdf voor Python uit te voeren via .NET. Er wordt van uitgegaan dat u .NET Framework hebt geconfigureerd in een van de op Microsoft Windows, Linux of macOS gebaseerde besturingssystemen en dat u wordt gevraagd alle vereiste software te installeren om Aspose.Pdf-code in Python uit te voeren. Tijdens deze stappen installeren we Python en maken we een nieuw PDF-bestand om de omgeving te verifiëren.

Stappen om Python te installeren om Aspose.Pdf voor Python uit te voeren via .NET

  1. Er wordt van uitgegaan dat u een Microsoft Windows-, Linux- of macOS-besturingssysteem hebt dat is geconfigureerd met .NET Framework-ondersteuning. Voor meer informatie kunt u terecht op Install .NET on Windows, Linux, and macOS
  2. Installeer de Python-extensie in VS Code
  3. Installeer Python 3.9.6
  4. Installeer de Pip-opdracht
  5. Installeer de nieuwste versie van Aspose.Pdf for Python via .NET met behulp van Pip
  6. Genereer en voer de Aspose-Pdf-code voor Python uit om een PDF-bestand te maken

Als u de omgeving al hebt ingesteld die voldoet aan de eerste twee stappen, kunt u deze negeren en doorgaan met de volgende opdrachten in de terminal of opdrachtprompt in uw Windows-, Linux- of macOS-omgeving. U moet Python en Pip3 installeren om Aspose.Pdf te installeren.

Script om Python te installeren om Aspose.Pdf voor Python uit te voeren via .NET

Als .NET Framework, Python 3.9.6 en PIP al zijn ingesteld in uw omgeving, kunt u vanaf stap 5 beginnen met het gebruik van de API. Het wordt aanbevolen om Python 3.9.6 met API te gebruiken in plaats van oudere Python2.x-versies.

Er wordt ook een standaard werkende voorbeeldcode geleverd die de API gebruikt om de installatie te verifiëren. U kunt andere voorbeelden gebruiken en de API-functies verkennen om te werken met de verschillende voorbeelden die u wilt produceren met behulp van de API.

 Nederlands