Verander de achtergrondkleur in PowerPoint met Python

In deze korte tutorial wordt uitgelegd hoe u de achtergrondkleur kunt wijzigen in PowerPoint met Python. Het deelt de details van het instellen van de omgeving voor het schrijven van de applicatie, een reeks stappen om het programma te schrijven en een voorbeeldcode die laat zien hoe je de achtergrondkleur in PowerPoint kunt veranderen met Python. U leert verschillende opties om de achtergrondkleur van verschillende dia’s en de basisdia’s indien nodig in te stellen.

Stappen om de achtergrondkleur in PowerPoint te wijzigen met Python

  1. Stel de IDE in voor het gebruik van Aspose.Slides voor Python via .NET om de achtergrond in te stellen
  2. Maak een nieuwe presentation en open de eerste dia om de kleur in te stellen
  3. Open de eigenschap background in de geselecteerde dia
  4. Haal de eigenschap fill_format op en stel fill_type en fill_color in
  5. Stel het achtergrondtype in op OWN_BACKGROUND
  6. Sla het uitvoer-PPT-bestand op met de achtergrondkleur

Deze stappen vatten hoe u de achtergrondkleur van PowerPoint kunt wijzigen met Python samen. Start het proces door een nieuw presentatiebestand te maken, toegang te krijgen tot de eerste dia en de verwijzing naar de achtergrondeigenschap op te halen. Stel het opvultype, de opvulkleur en het achtergrondtype in voordat u het uitvoerbestand opslaat.

Code om de achtergrondkleur in te stellen voor PowerPoint-presentatie met Python

Deze code laat zien hoe je de achtergrondkleur op een PowerPoint-dia verandert met Python. U kunt andere eigenschappen op de achtergrond instellen, waaronder het effectformaat, de stijlkleur en de stijlindex. Blader door alle dia’s om de gewenste achtergrondeigenschappen in te stellen en krijg toegang tot de verzameling basisdia’s om de achtergrondkleur en andere eigenschappen gedurende de hele presentatie in te stellen.

Deze korte handleiding heeft ons geleerd hoe je de achtergrondkleur van alle dia’s in PowerPoint kunt wijzigen met Python. Om een nieuwe presentatie te maken, raadpleegt u het artikel op hoe u een PowerPoint-presentatie maakt met Python.

 Nederlands