PDF-metagegevens wijzigen met Java

In deze gids behandelen we hoe je PDF metadata wijzigt met Java. Het bevat informatie over het instellen van de ontwikkelomgeving, een lijst met taken die nodig zijn voor de ontwikkeling van de applicatie en een uitvoerbare voorbeeldcode om metadata van PDF te bewerken met Java. Er worden verschillende opties besproken om met de metadata te werken, zoals het toevoegen van eigenschappen en het wissen van de eigenschappen.

Stappen om PDF-eigenschappen te wijzigen met Java

  1. Stel de IDE in om Aspose.PDF for Java te gebruiken om metadata te wijzigen
  2. Laad het PDF-bronbestand in het document-object om de eigenschappen te bewerken
  3. Vul het DocumentInfo-object door het te koppelen aan het geladen PDF-bestand
  4. Werk de gewenste eigenschappen bij, bijvoorbeeld wijzigingsdatum, onderwerp, titel, etc.
  5. Sla het PDF-uitvoerbestand op met nieuwe metadata

Deze handleiding beschrijft het proces om metadata van PDF te wijzigen met Java. Het proces wordt gestart door het PDF-bronbestand te laden, gevolgd door het vullen van de DocumentInfo vanuit het geladen PDF-bestand. Dit object bevat alle eigenschappen die kunnen worden gewijzigd door elke eigenschap één voor één te openen.

Code om PDF-metagegevens te wijzigen met Java

De bovenstaande implementatie demonstreert het proces om PDF-metadata-editor te ontwikkelen met behulp van Java. De klasse DocumentInfo bevat functies om alle eigenschappen tegelijk of één voor één te wijzigen en te verwijderen, en om te testen of een bepaalde eigenschap vooraf is gedefinieerd of een aangepaste eigenschap is. U hebt toegang tot de doeleigenschappen met behulp van de naam of index die u hebt gekozen.

Door dit artikel te lezen, begrijpen we nu het concept van PDF-meta-editor met Java. Als je het proces voor het toevoegen van een watermerk wilt leren, raadpleeg dan het artikel op hoe watermerk aan PDF toe te voegen met Java.

 Nederlands