Hoe XPS naar PDF in Java te converteren

Deze tutorial geeft details over hoe XPS naar PDF te converteren in Java. Het omvat het stapsgewijze proces, informatie over de omgevingsconfiguratie en een uitvoerbaar codefragment om ** XPS te wijzigen in PDF in Java**. U hoeft alleen het bronbestand XPS te laden en met een paar API-aanroepen te exporteren als een PDF-bestand.

Stappen om XPS naar PDF te converteren met Java

  1. Stel de systeemomgeving in door Aspose.Page te installeren voor het converteren van XPS-bestanden
  2. Initialiseer een PDF-uitvoerstroom om een PDF-bestand te maken
  3. Laad het invoer-XPS-bestand met XpsDocument class
  4. Maak een instantie van het klasseobject PdfSaveOptions om PDF-eigenschappen in te stellen
  5. Converteer het XPS-bestand naar PDF met het klasseobject PdfDevice

Deze stappen werken de procedure uit om het XPS-bestand in Java naar PDF te converteren. Laad eenvoudig het invoer-XPS-bestand, specificeer de vereiste kenmerken van het PDF-bestand en exporteer het naar een bestand of een stream. Met de klasse PdfSaveOptions kunt u de compressie van afbeeldingen en tekst regelen, evenals PDF-codering, paginanummers en andere eigenschappen.

Code om XPS naar PDF in Java te converteren

Dit codefragment is efficiënt om het XPS-document in Java naar PDF te converteren. Het invoerbestand wordt geladen met behulp van de XpsDocument-klasse en vervolgens kunt u verschillende eigenschappen instellen die worden weergegeven door de PdfSaveOptions-klasse, zoals de hoogte van de overzichtsboom, het uitbreidingsniveau van de omtrekboom, wachtwoord of coderingsalgoritme. Nadat u de waarden voor deze opties hebt opgegeven, maakt u een PdfDevice en geeft u het PDF-uitvoerbestand weer.

Deze tutorial heeft de informatie behandeld met betrekking tot de conversie van XPS-bestand naar PDF in Java. Als u meer wilt weten over de conversie van EPS naar PNG-afbeeldingen, raadpleegt u het artikel op hoe EPS naar PNG in Java te converteren.

 Nederlands