Afbeelding bijsnijden in Java

Deze tutorial behandelt de veel voorkomende vereiste, namelijk hoe een afbeelding bij te snijden in Java door de omgevingsconfiguratie te bieden, een gedetailleerd proces in de vorm van gemakkelijk te volgen stappen en een uitvoerbare voorbeeldcode die kan worden gebruikt in elk van de gangbare besturingssystemen. Om bitmaps bij te snijden, bevat Java gebaseerde code een aantal regels code die de resulterende afbeelding bijsnijden en opslaan als een BMP-bestand.

Stappen om afbeelding bij te snijden in Java

  1. Configureer het project om Aspose.Imaging toe te voegen vanuit de Maven-repository om een afbeelding bij te snijden
  2. Laad het bronafbeeldingsbestand in het Image klasseobject
  3. Cast het Image-object naar de klasse RasterImage
  4. Cache de afbeelding in het geheugen voor betere prestaties
  5. Snijd de afbeelding bij door de zijkanten naar binnen te schuiven en de gewenste waarden op te geven
  6. Bewaar de resulterende afbeelding op de schijf

Deze stappen leggen uit hoe in java bitmap bijsnijden door de details te verstrekken over de configuratie van de ontwikkelomgeving en een stapsgewijs proces dat voor dit doel moet worden gevolgd. Alle noodzakelijke klassen en methoden worden genoemd die nodig zijn om deze taak uit te voeren. Hier wordt het bijsnijden van afbeeldingen beschreven door de zijkanten naar het midden van de afbeelding te schuiven, maar u kunt een afbeelding bijsnijden door ook een rechthoek te definiëren.

Code om afbeelding bij te snijden in Java

Deze coderegels in *Java snijden de afbeelding bij en sla deze weer op de schijf op, maar je hebt een aantal opties om de bronafbeelding te laden, zoals je een afbeelding uit een stream kunt laden, de gegevensherstelmodus kunt instellen tijdens het laden van een afbeelding, de achtergrond kunt instellen kleur als de pixelwaarde beschadigd is en stel de maximaal toegestane buffergrootte in.

In deze tutorial hebben we geleerd om afbeeldingen bij te snijden, maar als je wilt leren hoe je afbeeldingen comprimeert, raadpleeg dan het artikel over hoe een afbeelding in Java te comprimeren.

 Nederlands