Hoe JPG naar zwart-wit PDF in Java te converteren

Deze korte tutorial bevat alle informatie over hoe u JPG naar zwart-wit PDF in Java kunt converteren. De volledige beschrijving wordt gegeven, zoals omgevingsconfiguratie, programmeeraanpak en uitvoerbare voorbeeldcode om een JPG naar zwart-wit PDF-converter in Java te ontwikkelen. Bovendien worden er ook verschillende opties gedeeld die kunnen worden gebruikt om dit conversieproces aan te passen in elk van de besturingssystemen die Java ondersteunen.

Stappen om JPG in zwart-wit PDF te veranderen met Java

  1. Breng de omgeving tot stand om Aspose.Imaging voor Java toe te voegen vanuit de repository
  2. Laad de bron-JPG-afbeelding in het Image class-object voor conversie naar zwart-wit PDF
  3. Voer het casten van deze geladen afbeelding uit naar de klasse RasterCachedImage voor toegang tot de benodigde functies
  4. Controleer of de afbeelding in de cache is opgeslagen of niet en cache deze als dit nog niet is gedaan
  5. Binariseer de geladen afbeelding met behulp van de methode binarizeFixed() met een vooraf gedefinieerde vaste drempel
  6. Sla de resulterende afbeelding op als een PDF-bestand met behulp van het PdfOptions-object voor aanpassing

De bovengenoemde stappengids om de omgeving tot stand te brengen en vervolgens een gedetailleerde procedure te presenteren voor het schrijven van een complete applicatie om JPG te veranderen in Zwart-wit PDF in Java. Het legt uit hoe de bronafbeelding moet worden geladen en getransformeerd in een object van de klasse RasterCachedImage voor toegang tot de gewenste methoden voor binarisatie en caching. Dezelfde klasse bevat de opslagmethode voor het converteren van de afbeelding naar de doel-PDF.

Code om JPG te transformeren naar zwart-wit PDF in Java

Deze code demonstreert het proces om JPG te transformeren naar zwart-wit PDF in Java, waarbij de Image-klasse wordt gebruikt voor het laden van het bron-JPG-bestand. Merk op dat u kunt controleren of de afbeelding kan worden geladen of niet met behulp van de methode canLoad() en ook het klasseobject LoadOptions kunt gebruiken om verschillende eigenschappen in te stellen voor het laden van een afbeelding, zoals het instellen van de gegevensherstelmodus en het instellen van de voortgangsgebeurtenishandler. Evenzo, als de afbeelding eenmaal is geladen, kunt u de afbeelding verkleinen, roteren of zelfs wijzigen door de achtergrond in te stellen, enz. Indien nodig.

Deze tutorial heeft ons begeleid bij het maken van een zwart-wit PDF van een afbeelding in Java. Raadpleeg het artikel op het formaat van een afbeelding wijzigen met Java als u het proces wilt leren om het formaat van een afbeelding te wijzigen.

 Nederlands