Afbeelding omdraaien in Java

In deze handleiding wordt beschreven hoe u image flipt in Java. Het bespreekt de omgevingsconfiguratie, het stapsgewijze proces en een codefragment voor spiegelbeeld in Java. Bovendien kan deze informatie worden toegepast om elk formaat van de afbeeldingen om te draaien, zoals PNG, BMP, JPG, enz.

Stappen om de afbeelding om te draaien in Java

  1. Configureer het systeem om Aspose.Imaging for Java te gebruiken voor het omdraaien van afbeeldingen
  2. Haal het bronafbeeldingsbestand op met een object van de klasse Image
  3. Draai de bronafbeelding om met de opsomming RotateFlipType
  4. Geef de uitgevoerde gespiegelde foto weer met de opslagmethode

De bovenstaande stappen gaan dieper in op het algoritme om een photo flipper in Java te ontwikkelen. Haal eerst het invoerafbeeldingsbestand op door het bestandspad en de bestandsnaam op te geven. Draai de afbeelding vervolgens naar een van de ondersteunde richtingen en ga vervolgens verder met het exporteren van de uitvoerafbeelding.

Code om afbeelding om te draaien in Java

Deze voorbeeldcode is de basisversie voor de afbeelding horizontaal spiegelen in Java. U kunt het echter verder verbeteren door het omdraaiproces aan te passen of te improviseren. De klasse Image ondersteunt bijvoorbeeld het laden van verschillende afbeeldingsformaten vanaf de schijf of de stream. Op dezelfde manier kunt u met de RotateFlipType-opsomming het omdraaitype voor de afbeelding wijzigen volgens uw vereisten.

In dit artikel hebben we de informatie geleerd om de afbeelding om te draaien in Java. Als u meerdere afbeeldingen tot één wilt samenvoegen, raadpleeg dan het artikel op Hoe foto’s samen te voegen in Java.

 Nederlands