Hoe DAE naar OBJ in Python te converteren

Dit artikel beschrijft hoe u DAE naar OBJ converteert in Python. U krijgt details over het instellen van de IDE voor het ontwikkelen en testen van applicaties, een lijst met stappen en een uitvoerbare voorbeeldcode om DAE naar OBJ in Python te transformeren. We zullen ook de klasse ObjSaveOptions bespreken om het OBJ-uitvoerbestand aan te passen aan uw vereisten.

Stappen om DAE naar OBJ in Python te converteren

  1. Breng de omgeving tot stand waarin u Aspose.3D for Python via .NET gebruikt om DAE in OBJ te wijzigen
  2. Laad het bron-DAE-bestand met behulp van de Scene.from_file() methode
  3. Instantieer het klasseobject ObjSaveOptions voor de aanpassing van het uitvoerbestand
  4. Stel de vlag in op enable the materials
  5. Roep de methode save() aan om het bestand van DAE naar OBJ te transformeren

Deze stappen beschrijven de ontwikkeling van een DAE naar OBJ-converter in Python. Het proces begint met het laden van het bron-DAE-bestand met behulp van de from_file() -methode in de Scene-klasse. Een object van de klasse ObjSaveOptions wordt gedeclareerd en aangepast door de vlag in te stellen op het importeren/exporteren van materiaal voor elk object.

Code om DAE-bestand naar OBJ in Python te converteren

Dit codefragment demonstreert de eenvoudigste DAE naar OBJ-converter in Python. De klasse Scene speelt een centrale rol bij het aanpassen van het invoer-DAE-bestand, bijvoorbeeld door enkele bestaande eigenschappen te verwijderen, andere eigenschappen in te stellen, een eigenschap te vinden of indien nodig zelfs de scène-inhoud te wissen. Vervolgens stelt het object ObjSaveOptions de eigenschappen van het OBJ-uitvoerbestand in, bijvoorbeeld door de vlag in te stellen om de W-component in de hoekpuntpositie van het model te serialiseren, texturen te exporteren en de standaardcodering in te stellen om er een paar op te noemen.

Dit artikel heeft ons geleerd hoe we de DAE kunnen veranderen in OBJ in Python. Als u een OBJ-bestand naar STL wilt converteren, raadpleegt u het artikel op hoe je een OBJ-bestand naar STL converteert in Python.

 Nederlands