Pretvorite tekst u sliku u Pythonu

Možete brzo pretvoriti text u sliku u Pythonu prateći ovaj precizni vodič. Objašnjava algoritam korak po korak i primjer koda koji se može izvoditi za izvoz TXT u JPG u Pythonu. S druge strane, ne morate preuzimati ili konfigurirati bilo koji drugi alat ili dodatak za ugradnju ove značajke u svoje projekte.

Koraci za pretvaranje teksta u sliku u Pythonu

  1. Postavite okruženje instaliranjem Aspose.Words za Python putem .NET-a za pretvaranje teksta u sliku pomoću Pythona
  2. Pristupite ulaznoj datoteci TXT formata pomoću instance klase Document
  3. Prođite kroz svaku stranicu dokumenta s for-petljom
  4. Renderirajte tekst u JPG sliku pozivom metode save

Ovi koraci razrađuju proces pretvaranja teksta u PNG u Pythonu. Prije svega, učitajte izvornu tekstualnu datoteku dok joj pristupate s diska, a zatim prođite kroz svaku njezinu stranicu. Zatim renderirajte izlaznu sliku za svaku odgovarajuću stranicu i spremite je na disk ili tok prema vašim zahtjevima.

Kod za pretvaranje teksta u sliku u Pythonu

Ovaj primjer koda demonstrira osnovnu značajku pretvaranja teksta u JPG u Pythonu. Međutim, imate različite opcije za izmjenu tijeka programa kao što je iscrtavanje samo određenih stranica ili određenog raspona stranica na temelju vaših zahtjeva. Štoviše, također možete prilagoditi izgled slike dodavanjem brojeva stranica, postavljanjem fontova itd.

Ovaj se članak fokusira na detalje pretvaranja teksta u sliku u Pythonu. Osim toga, ako želite pretvoriti Word dokument u TXT format, prođite kroz vodič na Izdvojite tekst iz Word dokumenta u Pythonu.

 Hrvatski