Kako pretvoriti PSD u PDF u C#

U ovoj temi korak po korak, imat ćete priliku naučiti kako pretvoriti PSD u PDF u C#. Razvijena aplikacija može se lako koristiti za spremanje PSD-a kao PDF-a pomoću C# i može se koristiti u bilo kojem od .NET konfiguriranih okruženja unutar Windowsa, macOS-a ili Linuxa.

Koraci za pretvaranje PSD-a u PDF u C#

  1. Uspostavite svoje okruženje instaliranjem Aspose.PSD for .NET iz NuGeta
  2. Učitajte izvornu PSD datoteku s diska pomoću instance klase PsdImage
  3. Koristite instancu klase PdfDocumentInfo za postavljanje PDF metapodataka
  4. Koristite klasu opcija PdfOptions za postavljanje željenih svojstava PDF-a
  5. Spremite pretvorenu PDF datoteku na disk

Korištenjem C# PSD u PDF aplikacija za pretvorbu može se jednostavno razviti pomoću gore navedenih koraka, pri čemu će proces započeti pristupom izvornoj PSD datoteci s diska. Zatim će se pomoću instance klasa PdfDocumentInfo i PdfOptions postaviti željene informacije o PDF metapodacima zajedno s drugim svojstvima. Na kraju, učitani PSD će se izvesti kao PDF datoteka na disku korištenjem metode spremanja.

Kod za izvoz PSD-a u PDF u C#

U gore spomenutom primjeru prikazan je postupak izvoza PSD u PDF pomoću C# pri čemu se koristi Image.Load() metoda za učitavanje izvorne PSD datoteke s diska. Klase PdfDocumentInfo i PDFOptions koriste se za postavljanje informacija o metapodacima kao što su autor, ključne riječi, predmet, naslov itd. Klasa PdfOptions koristi se za postavljanje opcija izlaznog PDF-a uključujući postavku razlučivosti za izlazni dokument.

Tema nam je objasnila postupak konvertiranja PSD-a u PDF pomoću C# koristeći postupni pristup. Ako vas zanima više o pretvaranju PSD-a u JPEG, pogledajte članak na kako pretvoriti PSD u JPEG u C#.

 Hrvatski