Kako pretvoriti PNG u PSD koristeći C#

U ovom kratkom vodiču naučit ćete kako pretvoriti PNG u PSD koristeći C#. Pruža IDE postavke, popis zadataka u programu i primjer koda koji se može izvoditi za razvoj PNG pretvarača u PSD datoteke koristeći C#. Također ćete naučiti kako dodati više slojeva s različitim slikama u izlaznu PSD datoteku.

Koraci za pretvaranje PNG u PSD datoteku pomoću C#

  1. Postavite okruženje da koristi Aspose.PSD for .NET za pretvaranje PNG-a u PSD
  2. Stvorite PSD sliku pomoću klase PsdImage i navedite veličinu izlazne slike
  3. Učitajte izvornu PNG datoteku koristeći FileStream
  4. Stvorite i inicijalizirajte objekt klase Layer s učitanom slikom
  5. Dodajte ovaj sloj novostvorenoj PSD slici
  6. Spremite dobivenu PSD datoteku na disk

Ovi koraci detaljno objašnjavaju postupak pretvorbe PNG u PSD datoteku pomoću C#. Proces započinje stvaranjem PsdImage pružanjem veličine izlazne slike nakon čega slijedi učitavanje izvorne PNG slike u FileStream objekt koji se dalje koristi za inicijalizaciju objekta klase Layer. U završnim koracima, novostvoreni sloj dodaje se PSD slici prije spremanja na disk.

Kod za promjenu PNG-a u PSD pomoću C#

Ovaj primjer koda ilustrira kako razviti pretvarač PNG u PSD koristeći C#. Možete koristiti i druge vrste slika kao što su JPG, BMP, TIFF itd. da ih pretvorite u PSD. Ako želite dodati više slojeva slika, ponovite korake za učitavanje slike, stvaranje sloja i dodavanje u izlazni PSD onoliko puta koliko je potrebno prije spremanja konačne PSD datoteke.

U ovom smo članku naučili postupak konvertiranja PNG-a u PSD, međutim, ako želite naučiti postupak pretvaranja PSD-a u TIFF, pogledajte članak na kako pretvoriti PSD u TIFF u C#.

 Hrvatski