Kako pretvoriti PNG u PSD u Javi

Ovaj pojednostavljeni vodič kako pretvoriti PNG u PSD u Javi. Dijeli pojedinosti za postavljanje razvojnog okruženja za korištenje biblioteke zajedno s programskom logikom kroz niz koraka i pokretački uzorak koda za razvoj PNG pretvarača u PSD datoteke u Javi. Također opisuje opcije za dodavanje više slojeva slike u PSD datoteku.

Koraci za promjenu PNG-a u PSD u Javi

  1. Postavite okruženje za dodavanje Aspose.PSD for Java za promjenu PNG-a u PSD
  2. Učitajte izvornu PNG datoteku pomoću objekta klase FileStream
  3. Napravite objekt PsdImage i postavite mu veličinu
  4. Deklarirajte objekt klase Layer i inicijalizirajte ga s učitanim tokom slike
  5. Dodajte ovaj objekt sloja PSD objektu
  6. Spremite PSD datoteku sa slikom na disk

Ovi koraci definiraju proces transformacije PNG u PSD datoteku u Javi. Proces započinje učitavanjem izvorne PNG datoteke u FileStream nakon čega slijedi stvaranje PsdImage objekta te deklariranje i inicijaliziranje sloja. Ovaj se sloj kasnije dodaje u PSDImage prije spremanja na disk.

Kod za pretvaranje PNG u PSD datoteku u Javi

Ovaj primjer koda demonstrira razvoj PNG u PSD pretvarač u Javi. Sadrži kod za pretvaranje jedne PNG datoteke u PSD, međutim, ako želite dodati više slika u PSD, možete učitati svaku sliku zasebno u FileStream objekt te stvarati i dodavati odgovarajući sloj u isti PSD više puta. S druge strane, možete učitati bilo koju vrstu slike poput PNG, BMP, JPEG itd. u FileStream i dodati je kao sloj u PSD.

Ovaj nas je članak naučio konvertirati PNG u PSD u Javi. Ako želite pretvoriti PSD datoteku u JPEG, pogledajte članak na kako pretvoriti PSD u JPEG u Javi.

 Hrvatski