Kako umetnuti tablicu u PDF pomoću Pythona

Ovaj članak vas vodi o kako umetnuti tablicu u PDF pomoću Pythona. Pruža pojedinosti za uspostavljanje okruženja za pokretanje uzorka koda, postupak korak po korak za pojašnjenje ove operacije i izvodljiv uzorak koda za dodavanje tablice u PDF pomoću Pythona. Naučit ćete sve osnovne korake za izradu novog PDF-a, umetanje stranice, stvaranje tablice, popunjavanje tablice, formatiranje tablice i spremanje dobivene PDF datoteke na disk.

Koraci za umetanje tablice u PDF pomoću Pythona

  1. Konfigurirajte okruženje na koristite Aspose.PDF za Python putem .NET-a za izradu PDF tablice
  2. Napravite novu PDF datoteku pomoću objekta klase Document i dodajte joj stranicu za umetanje tablice
  3. Napravite objekt tablice pomoću klase Table i postavite njegove postavke obruba
  4. Ponavljajte više puta da dodate retke i stupce u tablicu zajedno s oglednim podacima
  5. Dodajte tablicu u zbirku odlomaka odabrane stranice
  6. Spremite PDF datoteku na disk s tablicom s oglednim podacima

Ovi koraci sažimaju postupak dodavanja tablice u PDF pomoću Pythona. Uvedene su sve potrebne klase i metode poput Document klase za kreiranje PDF-a, Page klase za kreiranje stranice, Table klase za kreiranje tablice i zbirke ćelija u klasi retka za popunjavanje tablice. Formatiranje tablice vrši se korištenjem objekta klase BorderInfo koji zahtijeva oznaku za stranu obruba, širinu obruba i boju obruba.

Kod za umetanje tablice u PDF pomoću Pythona

Ovaj kôd demonstrira postupak umetanja tablice u PDF pomoću Pythona. Koristi metodu add() u kolekciji aspose.pdf.Document.pages za umetanje stranice u PDF i klasu aspose.pdf.Table za stvaranje tablice pomoću konstruktora bez ikakvih argumenata. Klasa tablice ima svojstvo default_cell_border koje se može postaviti za formatiranje tablice ako je potrebno. Svaka tablica je kolekcija redaka i stupaca kojima se pristupa pomoću zbirke Table.rows i kolekcije row.cells.

Ovaj nas je članak naučio dodati tablicu u Adobe Acrobat pomoću Pythona. Ako želite naučiti postupak pretvaranja PDF-a u HTML, pogledajte članak na kako pretvoriti PDF u HTML u Pythonu.

 Hrvatski