Kako pretvoriti EPS u TIFF u C#

U ovom vodiču korak po korak, objasnit ćemo kako pretvoriti EPS u TIFF u C#. EPS datoteka je Adobeov Encapsulated PostScript format koji sadrži crteže. Aspose.Page za .NET omogućuje pretvaranje EPS-a u TIFF u C# kodu u nekoliko koraka.

Koraci za pretvaranje EPS-a u TIFF u C#

  1. Instalirajte paket Aspose.Page for .NET s NuGet.org
  2. Uključi prostore imena Aspose.Page, Aspose.Page.EPS i Aspose.Page.EPS.Device
  3. Koristite metodu SetLicense za primjenu API licence
  4. Učitaj EPS datoteku u PsDocument object
  5. Stvorite objekt ImageDevice koristeći TIFF format slike
  6. Postavite ImageSaveOptions kako želite
  7. Spremite EPS dokument u TIFF slikovni uređaj kreiran iznad
  8. Pročitajte niz bajtova sa slikovnog uređaja i spremite kao tiff sliku

Iz gornjih koraka primjećujemo da objekt PsDocument prikazuje EPS dokument kao bajtove slike u TIFF slikovni uređaj. Ovaj slikovni uređaj kasnije nam pomaže prikazati te bajtove slike kao TIFF sliku.

Kod za pretvaranje EPS-a u TIFF u C#

U gornjem isječku koda možemo vidjeti da smo u nekoliko koraka shvatili kako convert EPS pretvoriti u TIFF koristeći c# kod. Pomoću ovog koda možete stvoriti pretvarač EPS-a u TIFF u bilo kojoj od svojih .NET aplikacija uključujući web, radnu površinu, Windows i usluge itd.

 Hrvatski