Kako pretvoriti EPS u PNG sliku pomoću Jave

Ovaj vodič pokriva osnovne informacije o tome kako pretvoriti EPS u PNG sliku pomoću Jave. Možete izvesti EPS u PNG sliku u Javi pomoću jednostavnih API poziva na bilo kojem operativnom sustavu kao što su Linux, MS Windows i macOS. Možete izraditi PNG sliku visoke vjernosti jer može biti od pomoći za pregled Encapsulated PostScript (EPS) datoteka bez potrebe za bilo kojim posebnim alatom ili aplikacijom.

Koraci za pretvaranje EPS u PNG sliku pomoću Jave

  1. Konfigurirajte svoj projekt navođenjem Aspose.Page JAR datoteke iz Maven repozitorija
  2. Inicijalizirajte izlazni format slike kao PNG
  3. Inicijalizirajte objekt klase PsDocument s ulaznom EPS datotekom
  4. Napravite objekt klase ImageDevice s potrebnim dimenzijama slike
  5. Spremite generiranu PNG sliku na disk

Kako bismo generirali PNG iz EPS-a pomoću Jave, prvo ćemo navesti izlazni format koristeći ImageFormat enumeraciju. Koristeći klasu FileInputStream, učitati ćemo ulaznu EPS datoteku i inicijalizirati objekt klase PsDocument. Zatim ćemo upotrijebiti klasu ImageDevice s potrebnim dimenzijama slike i spremiti izlaznu PNG sliku na disk pomoću Jave.

Kod za pretvaranje EPS u PNG sliku pomoću Jave

U prethodnoj temi smo naučili kako stvoriti HTML datoteku pomoću Jave. S druge strane, ova tema o Java stvara PNG iz EPS-a može biti korisna za pregled EPS datoteka ili generiranje minijatura za prikaz sadržaja.

 Hrvatski