Kako pretvoriti EPS u TIFF koristeći C++

U ovoj temi ćemo istražiti kako pretvoriti EPS u TIFF pomoću C++. Promatrat ćete kako učitati ulaznu EPS datoteku i pretvoriti je u sliku u C++ koristeći jednostavne API pozive.

Koraci za pretvaranje EPS-a u TIFF koristeći C++

  1. Instalirajte Aspose.Page for C++ iz NuGet alata za upravljanje paketima
  2. Dodajte referencu na imenski prostor Aspose::Page
  3. Navedite izlazni ImageFormat i inicijalizirajte ulazni tok
  4. Učitaj ulaznu EPS datoteku pomoću objekta klase PsDocument
  5. Postavite svojstva ImageSaveOptions i spremite izlaznu TIFF datoteku

Možete izvesti EPS u TIFF koristeći C++ pomoću jednostavnih API poziva s nekoliko redaka koda. Jednostavno trebate učitati ulaznu EPS datoteku i postaviti različita svojstva prema svojim zahtjevima, a zatim pretvoriti datoteku s PsDocument class koristeći C++.

Kod za pretvaranje EPS-a u TIFF koristeći C++

Ranije smo istraživali kako izdvojiti metapodatke Microsoft Project datoteke koristeći C++. Međutim, u ovoj smo temi implementirali kako generirati TIFF iz EPS-a koristeći C++.

 Hrvatski