Kako pretvoriti VSX u HTML u C#

Pokazat ćemo vam kako pretvoriti VSX u HTML u C# u nekoliko koraka koristeći Aspose.Diagram za .NET. Ova konverzija VSX u HTML ne zahtijeva Microsoft Visio instaliran na vašem računalu.

Koraci za pretvaranje VSX u HTML u C#

  1. Instalirajte Aspose.Diagram for .NET NuGet paket
  2. Uključi Aspose.Diagram imenski prostor
  3. Postavite licencu pomoću klase Aspose.Diagram.License
  4. Napravi novi objekt klase Diagram
  5. Proslijedite ulazni Visio dijagram u VSX formatu u konstruktoru
  6. Koristite SaveFileFormat.Html kao format izlazne datoteke
  7. Spremite izlaznu HTML datoteku

Kod za pretvaranje VSX u HTML pomoću C#

S gornjim C# kodom, crteži i oblici u unosu VSX file format prikazuju se u HTML formatu datoteke s točnošću. Pretvorba VSX u HTML korisna je kada morate prikazati dijagrame na webu ili u HTML pregledniku.

Možete izraditi vlastiti pretvarač VSX u HTML C# pomoću ovog API-ja u nekoliko jednostavnih koraka. Svim tehničkim detaljima upravlja API.

 Hrvatski