Kako dodati komentare Visio crtežima u C#.

Ovaj vodič korak po korak pokazuje vam kako dodati komentare Visio crtežima u C#. Možete jednostavno dodati komentare Visio crtežima u C# s nekoliko redaka koda. Komentari su korisni savjeti u Visio datotekama koje se mogu priložiti stranici ili obliku itd.

Koraci za dodavanje komentara Visio crtežima u C#

  1. Postavite Aspose.Diagram for .NET s NuGet.org
  2. Dodajte referencu na imenski prostor Aspose.Diagram
  3. Navedite licencu uz pomoć metode SetLicense
  4. Učitajte ulaznu Visio datoteku pomoću klase Diagram
  5. Dodajte komentar na prvu stranicu Visio datoteke pomoću metode AddComment
  6. Spremite izlaznu Visio datoteku s komentarom dodanim metodom Spremi

Kao što možete primijetiti iz gornjih koraka, dodavanje komentara Visio dijagramima u C# je jednostavno. Komentari se mogu priložiti Visio dijagramima u bilo kojoj vrsti .NET aplikacija bilo da se radi o webu, radnoj površini ili drugoj vrsti aplikacija.

Kod za dodavanje komentara Visio crtežima u C#

Gornji kod pojašnjava kako dodati komentar u Visio dijagram u vašim C# aplikacijama. Ranije smo vidjeli kod pretvoriti VSX u HTML u C#. Međutim, u ovom slučaju učitavamo VSX i zatim ga spremamo u isti VSX format nakon dodavanja komentara u Visio datoteku.

 Hrvatski