Kako pretvoriti VSX u HTML u Javi

Ovaj kratki vodič opisuje pojedinosti za konvertiranje VSX u HTML u Javi. Datoteke HTML obično se koriste na web platformama pa ćete možda morati izvesti VSX u HTML u Javi da biste vidjeli VSX datoteke u pregledniku. Izlazne HTML datoteke mogu sadržavati tekst, slike i crteže koji su obično prisutni u VSX datotekama.

Koraci za pretvaranje VSX u HTML u Javi

  1. Konfigurirajte svoj projekt za dodavanje biblioteke Aspose.Diagram iz Maven repozitorija
  2. Instancirajte novu instancu klase Diagram
  3. Spremite izlaznu HTML datoteku koristeći SaveFileFormat enumeraciju

U ovim koracima jednostavno učitavamo izvornu VSX datoteku u objekt klase Diagram i zatim je izravno spremamo kao HTML datoteku. Imajte na umu da kada stvarate HTML iz VSX-a u Javi, ne morate instalirati nikakvu posebnu aplikaciju kao što je Microsoft Visio. Sadržaj se prikazuje u izlaznom HTML-u slično svom izgledu u ulaznoj VSX datoteci kako bi se izbjegle bilo kakve razlike.

Kod za izvoz VSX u HTML u Javi

Potrebno je samo nekoliko redaka koda za pretvaranje izvorne datoteke VSX dijagrama u HTML datoteku. Jednostavno učitava ulaznu VSX datoteku pomoću klase Diagram i zatim poziva metodu spremanja za pisanje izlazne HTML datoteke. Metoda spremanja prihvaća vrijednost iz nabrajanja SaveFileFormat koja specificira vrstu izlaznog formata kao HTML.

Ovaj vodič objašnjava kako možete generirati HTML iz VSX-a u Javi. Ako želite pretvoriti izlazni HTML u PDF, pogledajte članak na kako generirati PDF iz HTML-a u Javi.

 Hrvatski