نحوه ویرایش خصوصیات PDF در سی شارپ

این مقاله شما را با نحوه ویرایش ویژگی های PDF در C# آشنا می کند. دارای تنظیمات IDE، لیستی از مراحلی است که برای توسعه برنامه باید دنبال شود، و یک کد نمونه قابل اجرا برای ویرایش ابرداده PDF در C#. شما در مورد ویژگی های مختلف قابل ویرایش و سایر عملیات های ممکن با ابرداده ها خواهید آموخت.

مراحل اصلاح متادیتا PDF در سی شارپ

  1. IDE را طوری تنظیم کنید که از Aspose.PDF for .NET برای ویرایش ابرداده استفاده کند
  2. با استفاده از شی Document فایل PDF مورد نظر را با ابرداده بارگیری کنید
  3. فراداده PDF را با استفاده از شی DocumentInfo واکشی کنید
  4. ابرداده ها را مطابق با الزامات به روز کنید
  5. فایل PDF حاصل را با ابرداده به روز ذخیره کنید

این مراحل فرآیند تغییر خصوصیات PDF در سی شارپ را نشان می دهد. در ابتدا، فایل PDF منبع از یک فایل یا جریان با استفاده از رمز عبور در صورت نیاز بارگیری می شود و سپس با استفاده از شی کلاس DocumentInfo به ویژگی های سند دسترسی پیدا می کند. دارای چندین ویژگی است که می توان با ارائه داده ها در قالب مناسب تنظیم کرد.

کد برای ویرایش متا PDF در سی شارپ

این کد نحوه *تغییر متادیتای PDF در سی شارپ را نشان می دهد. شی DocumentInfo با ارائه شیء سند PDF بارگذاری شده پر می شود. شما نه تنها می توانید ویژگی ها را با استفاده از شی DocumentInfo تغییر دهید، بلکه می توانید ویژگی ها را نیز اضافه یا پاک کنید.

این مقاله راه توسعه * ویرایشگر فراداده PDF را در سی شارپ به ما نشان داده است. اگر در مورد یادگیری فرآیند ویرایش پس‌زمینه PDF کنجکاو هستید، به مقاله نحوه ویرایش رنگ پس زمینه PDF با استفاده از سی شارپ مراجعه کنید.

 فارسی