نحوه ویرایش سند PDF با استفاده از سی شارپ

این مقاله راهنمای نحوه ویرایش سند PDF با استفاده از C# است. دارای اطلاعاتی برای تنظیم محیط توسعه، فهرستی از مراحل مورد نیاز برای انجام کار، و یک کد نمونه قابل اجرا برای توسعه برنامه ویرایشگر PDF با استفاده از C# است. همچنین در مورد کلاس ها، روش ها و ویژگی های لازم برای انجام تغییرات در یک فایل PDF بحث خواهیم کرد.

مراحل تغییر فایل PDF با استفاده از سی شارپ

  1. IDE را برای استفاده از Aspose.PDF for .NET برای ویرایش پیکربندی کنید
  2. یک شی از کلاس PdfContentEditor برای جایگزینی متن در کل فایل ایجاد کنید
  3. متن دیگری را به همراه تنظیم رنگ پیش زمینه و اندازه فونت جایگزین کنید و در جریان حافظه ذخیره کنید
  4. جریان را در شیء PdfFileMend برای افزودن مقداری متن و ذخیره مجدد آن در جریان حافظه بارگیری کنید.
  5. جریان حافظه حاصل را در کلاس Document برای اضافه کردن یک صفحه با مقداری متن بارگیری کنید
  6. فایل PDF نهایی را با تمام تغییرات فوق روی دیسک ذخیره کنید

این مراحل فرآیند تغییر سند PDF را با استفاده از C# ارائه می‌کنند. می توانید از شی PdfContentEditor برای جایگزینی متن در کل فایل یا جایگزینی متن با رنگ ها و فونت های پیش زمینه مختلف استفاده کنید. کلاس PdfFileMend برای افزودن متن به یک صفحه موجود استفاده می شود در حالی که کلاس Document برای افزودن یک صفحه جدید و رندر کردن متنی روی آن استفاده می شود.

کد برای تغییر فایل PDF با استفاده از سی شارپ

این کد توسعه یک اصلاح کننده PDF با استفاده از C# را نشان می دهد. ما از کلاس‌های مختلف برای اصلاح محتویات استفاده می‌کنیم و نتایج میانی را در یک جریان حافظه موقت ذخیره می‌کنیم تا در کلاس بعدی برای انجام کار دیگری بارگذاری شود. کلاس‌های مختلفی وجود دارد که می‌توان از آنها برای اصلاح یک فایل PDF استفاده کرد، از جمله PdfPageEditor، PdfFileStamp، PdfFileSignature، PdfConverter، و PdfBookmarkEditor.

این مقاله کار یک نرم افزار ویرایشگر PDF را با استفاده از C# به ما نشان داد. اگر می خواهید فرآیند تغییر پس زمینه یک فایل PDF را یاد بگیرید، به مقاله نحوه ویرایش رنگ پس زمینه PDF با استفاده از سی شارپ مراجعه کنید.

 فارسی