نحوه ترسیم گرافیک در سی شارپ

این آموزش سریع نحوه ترسیم گرافیک در سی شارپ را شرح می دهد. این مراحل کامل و یک کد قابل اجرا را برای توضیح فرآیند به روشی ساده تر ارائه می دهد. در حین استفاده از C#، اشکال طراحی از انواع مختلف در یک فایل JPEG نشان داده شده است، اما می توانید انواع مختلفی از تصاویر را نیز ایجاد کنید.

مراحل ترسیم گرافیک در سی شارپ

  1. پروژه را برای اضافه کردن Aspose.Imaging از گالری Nuget پیکربندی کنید
  2. یک نمونه از کلاس JpegOptions برای سفارشی کردن تصویر JPEG خروجی ایجاد کنید
  3. شی FileCreateSource را نمونه سازی کنید و آن را به عنوان منبع در شی JpegOptions تنظیم کنید
  4. یک image خالی را با ارائه اندازه آن مقداردهی اولیه کنید
  5. یک شی کلاس Graphics برای تصویر خالی ایجاد کنید و سطح آن را پاک کنید
  6. برای کشیدن اشکال مختلف قلم و قلم درست کنید
  7. منحنی های بسته، مستطیل ها را رسم کنید و تصویر را به صورت فایل JPEG ذخیره کنید

با استفاده از سی شارپ، اشکال و خطوط مختلف در این مراحل شرح داده شده است. پس از افزودن کتابخانه های مورد نیاز، باید یک تصویر خالی ایجاد کنیم که با شی کلاس Graphics پیوند داده شده باشد. این شیء گرافیکی دارای توابع و خواص زیادی برای ترسیم انواع مختلف اشکال و خطوط است که می‌توان با استفاده از قلم‌ها و قلم‌های مختلف رنگی یا پر کرد، همانطور که در کد نمونه نشان داده شده است.

کد برای ترسیم گرافیک در سی شارپ

این کد در *C# با ایجاد یک تصویر و سپس کشیدن انواع اشکال بر روی آن، گرافیک ترسیم می کند. در اینجا ما از JpegOptions استفاده کرده‌ایم، اما شما می‌توانید از هر یک از گزینه‌هایی مانند BmpOptions، GifOptions، PngOptions، SvgOptions و TiffOptions برای نام بردن چند مورد استفاده کنید. به طور مشابه، می توانید یک قوس، بیزیر، منحنی، منحنی بسته، گرفتگی، خطوط، چند ضلعی، مستطیل و غیره بکشید.

این آموزش ما را راهنمایی کرده است تا انواع اشکال را روی تصاویر ترسیم کنیم. اگر می‌خواهید تغییر اندازه این تصاویر را یاد بگیرید، به مقاله نحوه تغییر اندازه تصویر در سی شارپ مراجعه کنید.

 فارسی