نحوه تبدیل TIFF به PDF در جاوا

این مبحث کوتاه شامل نحوه تبدیل TIFF به PDF در جاوا است. جزئیات مربوط به پیکربندی محیط و مراحل لازم برای انجام کار را ارائه می دهد. برای تبدیل TIFF به PDF کد جاوا استفاده می‌شود و می‌توانید از برنامه بر روی هر یک از پلتفرم‌های پشتیبانی‌شده جاوا از جمله Windows، Linux و macOS استفاده کنید.

مراحل تبدیل TIFF به PDF با استفاده از جاوا

  1. با افزودن کتابخانه Aspose.Imaging از مخزن Maven برای تبدیل TIFF به PDF، پروژه را پیکربندی کنید.
  2. برای استفاده از ویژگی‌های API در پروژه، فضای نام Aspose.Imaging را وارد کنید
  3. تصویر منبع TIFF را با استفاده از روش بارگیری که توسط کلاس Image در معرض دید قرار گرفته است بارگیری کنید
  4. نمونه PdfOptions را برای تنظیم وضوح و تنظیمات دیگر راه اندازی کنید
  5. PDF خروجی را با استفاده از روش ذخیره روی دیسک ذخیره کنید

با استفاده از مراحل فوق در برنامه تبدیل Java TIFF به PDF با استفاده از یک رابط API ساده توسعه داده می شود که در آن منبع TIFF را از دیسک بارگذاری می کنیم و به سادگی آن را به PDF تبدیل می کنیم. ما PDF خروجی را با کمک شیء PdfOptions سفارشی می کنیم که امکان تنظیم مقادیر وضوح تصویر TIFF را در داخل PDF فراهم می کند. PDF تولید شده با استفاده از روش ذخیره بر روی دیسک ذخیره می شود.

کد برای تبدیل TIFF به PDF در جاوا

برای تبدیل TIFF به PDF کد جاوا در جایی که وضوح فایل PDF خروجی را با استفاده از مقادیر وضوح افقی و عمودی تنظیم کرده ایم استفاده می شود. می‌توانید PDF را با استفاده از ویژگی‌های دیگر در معرض کلاس PdfOptions از جمله MultiPageOptions، PageSize و PDFCoreOption مانند تنظیمات Compliance، Compression و JpegQuality سفارشی کنید.

ما شاهد بوده ایم که چگونه با کمک جاوا تبدیل TIFF به PDF در چند خط کد به راحتی امکان پذیر است. اگر می خواهید با ایجاد تصاویر متحرک GIF آشنا شوید، به مقاله نحوه ایجاد GIF متحرک در جاوا مراجعه کنید.

 فارسی