نحوه تبدیل اکسل به PDF با استفاده از C++

در این آموزش، نحوه تبدیل Excel به PDF با استفاده از C++ را بررسی خواهیم کرد. فایل‌های اکسل معمولاً برای کار با داده‌های محاسباتی استفاده می‌شوند، مانند اینکه می‌توانید عملیات و محاسبات مختلفی را برای پردازش داده‌ها انجام دهید. شما می توانید تبدیل Excel به PDF را با استفاده از C++ با استفاده از رابط API ساده و بدون وابستگی به MS Excel انجام دهید.

مراحل تبدیل اکسل به PDF با استفاده از C++

  1. بسته Aspose.Cells.Cpp را با مدیریت بسته NuGet پیکربندی کنید
  2. مرجع به فضای نام Aspose::Cells اضافه کنید
  3. برای بارگیری فایل اکسل ورودی، شیء Workbook Class را نمونه‌سازی کنید
  4. فایل PDF خروجی را با روش Save ذخیره کنید

می‌توانید از مثال زیر برای ذخیره هر فایل اکسل در PDF با استفاده از C++ استفاده کنید. فقط چند تماس ساده API می تواند به شما امکان دهد این کار را به سرعت انجام دهید.

کد برای تبدیل فایل اکسل به PDF با استفاده از C++

در مقاله قبلی، نحوه ذخیره فایل اکسل به صورت PDF با استفاده از سی شارپ را بررسی کردیم. در حالی که در این راهنمای گام به گام، تبدیل اکسل به PDF در C++ را یاد گرفتیم.

 فارسی