Μετατροπή κειμένου σε εικόνα στην Python

Μπορείτε γρήγορα να μετατρέψετε το text σε εικόνα στην Python ακολουθώντας αυτό το ακριβές σεμινάριο. Εξηγεί τον αλγόριθμο βήμα προς βήμα και ένα δείγμα κώδικα με δυνατότητα εκτέλεσης για εξαγωγή TXT στο JPG στην Python. Ενώ, δεν χρειάζεται να κατεβάσετε ή να διαμορφώσετε οποιοδήποτε άλλο εργαλείο ή πρόσθετο για να ενσωματώσετε αυτήν τη δυνατότητα στα έργα σας.

Βήματα για τη μετατροπή κειμένου σε εικόνα στην Python

  1. Ρυθμίστε το περιβάλλον εγκαθιστώντας το Aspose.Words για Python μέσω .NET για να μετατρέψετε κείμενο σε εικόνα χρησιμοποιώντας Python
  2. Αποκτήστε πρόσβαση στο αρχείο μορφής εισόδου TXT χρησιμοποιώντας μια παρουσία της κλάσης Document
  3. Κάντε βρόχο σε κάθε σελίδα του εγγράφου με έναν βρόχο for
  4. Αποδώστε το κείμενο σε μια εικόνα JPG καλώντας τη μέθοδο save

Αυτά τα βήματα επεξεργάζονται τη διαδικασία μετατροπής κειμένου σε PNG στην Python. Πρώτα απ ‘όλα, φορτώστε το αρχείο κειμένου προέλευσης ενώ έχετε πρόσβαση σε αυτό από το δίσκο και, στη συνέχεια, πραγματοποιήστε βρόχο σε κάθε σελίδα του. Στη συνέχεια, αποδώστε την εικόνα εξόδου για κάθε αντίστοιχη σελίδα και αποθηκεύστε την στο δίσκο ή σε μια ροή σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας.

Κώδικας για μετατροπή κειμένου σε εικόνα στην Python

Αυτό το δείγμα κώδικα δείχνει το βασικό χαρακτηριστικό της μετατροπής κειμένου σε JPG στην Python. Ωστόσο, έχετε διαφορετικές επιλογές για να τροποποιήσετε τη ροή του προγράμματος, όπως η απόδοση μόνο των συγκεκριμένων σελίδων ή μιας συγκεκριμένης περιοχής σελίδων με βάση τις απαιτήσεις σας. Επιπλέον, μπορείτε επίσης να προσαρμόσετε την εμφάνιση της εικόνας προσθέτοντας αριθμούς σελίδων, ορίζοντας γραμματοσειρές κ.λπ.

Αυτό το άρθρο εστιάζει στις λεπτομέρειες της μετατροπής κειμένου σε εικόνα στην Python. Επιπλέον, εάν θέλετε να μετατρέψετε ένα έγγραφο του Word σε μορφή TXT, διαβάστε τον οδηγό στο Εξαγωγή κειμένου από έγγραφο του Word σε Python.

 Ελληνικά